Zaproszenie na drugi etap KONGRESU POŻARNICTWA FIRE 2019, podczas którego omówione zostaną najważniejsze problemy bezpieczeństwa pożarowego obiektów użytecznosci publicznej, a w szczególności niezgodność wymagań rozporządzenia z…

Konkurs o Nagrodę im. Macieja Nowickiego XIII edycja konkursu o Nagrodę im. Macieja Nowickiego oraz Forum Architektury na Targach Budma 2019 Temat: „Ekologia, zrównoważony rozwój, innowacyjność.…