Przypominamy, że zbliża się termin wejścia w życie Rozporządzenia MTBiGM z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać…

Krańcówka jest nasza

30 września 2013 0

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym został podpisany akt notarialny, w wyniku którego Izba Architektów, otrzymała w wyniku darowizny  budynek i teren zabytkowego tramwajowego dworca…