Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna ŁOIA uprzejmie informuje, że nowe regulacje dotyczące nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej będą obowiązywały po ich uchwaleniu przez właściwe organy administracji…

!!! EGZAMIN !!!

1 sierpnia 2014 0

WAŻNA INFORMACJA DLA PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU W GRUDNIU [ 05. 12. 2014 ]. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH EGZAMINU W SESJI ZIMOWEJ USTALA SIĘ NA 31.08.2014…

Witam, Nie samą pracą żyje człowiek! Zacznę przekornie, a mianowicie  „ NIE PYTAJ, CO IZBA ARCHITEKTÓW MOŻE ZROBIĆ DLA CIEBIE"zapytaj    „CO TY MOŻESZ ZROBIĆ…

Konkurs na projekt wnętrz i otoczenia budynku dawnego dworca tramwajowego przy ul. Północnej  nie przyniósł konstruktywnego rozstrzygnięcia. Nie wyłonił pracy, na podstawie której można by…

Przypominamy, że zbliża się termin wejścia w życie Rozporządzenia MTBiGM z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać…

Krańcówka jest nasza

30 września 2013 0

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym został podpisany akt notarialny, w wyniku którego Izba Architektów, otrzymała w wyniku darowizny  budynek i teren zabytkowego tramwajowego dworca…