W dniu 1.07.2015r. ogłoszony został Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznejprzebudowy Stadionu Miejskiego w Olsztynie.Konkurs jest konkursem otwartym, dwuetapowym prowadzonym na podstawie ustawy Pzp /CPV: 71220000-6,71222000-0/.Konkurs…

INFORMUJEMY IŻ NA STRONIE PODMIOTOWEJ BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI, UDOSTĘPNIONY ZOSTAŁ PROJEKT USTAWY O REWITALIZACJI. PROSIMY SZ. KOLEŻANKI I KOLEGÓW O ZAPOZNANIE SIĘ…

Projekty ustaw.

24 kwietnia 2015 0

INFORMUJEMY IŻ NA STRONIE INTERNETOWEJ: 1) Rządowego Centrum Legislacji, w folderze Rządowy Proces Legislacji, w zakładce projekty ustaw oraz 2) Urzędu Zamówień Publicznych, w folderze:…

Dyskusja o rewitalizacji

20 kwietnia 2015 0

Zapraszamy do udziału w dyskusji poświęconej problemom transformacji śródmieścia Łodzi. Jest to niezależna inicjatywa zorganizowania szeregu spotkań z udziałem zaproszonych specjalistów z różnych dziedzin. Celem…

WIELKIE OTWARCIE

17 kwietnia 2015 0

KOCHANI, WSZYSCY CHĘTNI DO POMOCY PRZY ZORGANIZOWANIU OTWARCIA WRZEŚNIOWĄ PORĄ, NASZEJ NOWEJ SIEDZIBY NA PÓŁNOCNEJ PROSZENI SĄ O KONTAKT Z BIUREM IZBY. POZDRAWIAMY.

INFORMACJA O KONKURSIE NA STRONIE UMŁKONKURS ARCHITEKTONICZNY REALIZACYJNY „ZIELONE DACHY” – NA ORPACOWANIE KONCEPCJI PRZEBUDOWY BUDYNKÓW POFABRYCZNYCH ZLOKALIZOWANYCH W ŁODZI PRZY UL. SIENKIEWICZA 61 a…

KONKURS

18 marca 2015 0

 Starostwo Powiatowe w Poznaniu i Zarzad Stowarzyszenia Architektów Polsklich Oddział w Poznaniu        ogłaszaja konkurs na:OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁNR 1…

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

26 lutego 2015 0

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE jak skutecznie podjąć wyzwanie?Łódzka Okręgowa Izba Architektów oraz Grupa Nowy Styl serdecznie zapraszają na szkolenie poświęconezagadnieniom związanym z realizacją zamówień w trybie zamówień…

                                                     ORGANIZATOR SPOTKANIA ŁÓDZKI ODDZIAŁ SARP                                                               …

LATO / ZIMA 2015 EGZAMIN

30 stycznia 2015 0

INFORMUJEMY, ŻE TERMIN EGZAMINU PISEMNEGO NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W ZAKRESACH WYMIENIONYCH W USTAWIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2000 r. O SAMORZĄDACH ZAWODOWYCH ARCHITEKTÓW ORAZ INŻYNIERÓW…

KSIĄŻKA PRAKTYKI ZAWODOWEJ

7 października 2014 0

WPISY W ZAREJESTROWANYCH KSIĄŻKACH PRAKTYKI POTWIERDZONE PRZEZ OSOBĘ POSIADAJĄCĄ ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA BUDOWLANE PRZED DNIEM ( 25 WRZEŚNIA 2014 R. ) WEJŚCIA W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIA SĄ…

ZWRACAMY SIĘ DO WSZYSTKICH NASZYCH CZYNNYCH ARCHITEKTÓW Z POWOŁANIEM, LUB TYLKO CHĘCIĄ PROWADZENIA EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z POZIOMU " OKRĘGOWEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ". (więcej…)