Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa w imieniu Partnerów Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji na II Konferencję Programową Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji  – „Budowanie bazy wiedzy, kompetencji i doświadczeń dla procesów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych w regionie”.

Konferencja odbędzie się 18 września 2018 r. w 198 rocznicę Dekretu namiestnika Królestwa Polskiego generała Józefa Zajączka zaliczającego Łódź do grupy miast fabrycznych – włókienniczych. 

Miejsce konferencji: Wydział Zarządzania, ul. Matejki 22/26, Łódź

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Informacja szczegółowa: https://519073-13.evenea.pl/

Obowiązuje obowiązkowa rejestracjahttps://519073-13.evenea.pl/index/krok-2

 

Konferencja Programowa Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji

Budowanie bazy wiedzy, kompetencji i doświadczeń dla procesów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych w regionie

Cel:

Zebranie rozproszonej w Łodzi i regionie wiedzy na temat procesów rewitalizacji celem stworzenia kompleksowej i interaktywnej bazy wiedzy, kompetencji i doświadczeń niezbędnych do zdefiniowania i rozwoju regionalnej, inteligentnej specjalizacji w zakresie urbanistycznej rewitalizacji. Kluczowe dla rozwoju inteligentnej specjalizacji jest zebranie rozproszonych, dobrych praktyk (ang. best practices) zarówno lokalnych, regionalnych, jak i międzynarodowych oraz budowa sieci powiązań i współpracy interdyscyplinarnych środowisk naukowych, samorządowych, biznesowych dla trwałego rozwoju regionu i jego stolicy.

Program konferencji

9.30 – 10.00 Rejestracja i powitalna kawa

10.00 – 10.10 – Otwarcie konferencji – prof. dr hab. Tadeusz Markowski – Uniwersytet Łódzki, Jadwiga Kaczorowska – Regionalna Izba Budownictwa w Łodzi, mgr inż Ireneusz Jabłoński – Łódzka Szkoła Rewitalizacji, mgr Jan Bocian – Łódzka Szkoła Rewitalizacji 

10.10 – 10.30 – Wykład wprowadzający – prof. dr hab. Tadeusz Markowski, – „Rola wymiany wiedzy i umiejętności w regeneracji miasta”

10.30 – 12.00 – Sesja I: Aspekt urbanistyczno-architektoniczny

15 min – referat wprowadzający – mgr inż. arch. Wojciech Wycichowski – „Nowa strategia miasta – jak myśleć o smart city?” 

10 min – koreferat – mgr inż. arch. Wojciech Gwizdak, – „Czy Łódź to polskie Detroit?”

40 min – Panel dyskusyjny: Prowadzący dyskusję – mgr inż. arch. Wojciech Wycichowski

Paneliści: mgr inż. arch. Wojciech Gwizdak, dr inż. arch. Małgorzata Hanzl, prof. dr hab. Jacek Wesołowski, dr Dominik Drzazga, mgr inż. arch. Zbigniew Bińczyk 

Tezy do dyskusji:

  • Nowa strategia rozwoju miasta jako synteza myślenia o smart city.
  • Komunikacja miejska jako synteza transportu indywidualnego i publicznego.
  • Jakość przestrzeni miejskiej w XXI wieku.

25 min – Dyskusja z udziałem publiczności

12.00 – 12.30 – Lunch

12.30-14.00 – Sesja II: Aspekt społeczny

15 min – referat wprowadzający – dr hab. Justyna Danielewicz – „Założenia polityki społecznej w procesach rewitalizacji”

10 min – koreferat – dr Edyta Masierek – „Dobre i złe praktyki w transformacji społecznej”

40 min – Panel dyskusyjny – Prowadząca dyskusję – dr hab. Justyna Danielewicz

Paneliści: dr Dorota Sikora-Fernandez , Dr Edyta Masierek, architekt społeczny, mgr Jan Bocian, mgr Bożena Ziemniewicz ;

Tezy do dyskusji:

  • Model nowej wspólnoty mieszkaniowej.
  • Relacje społeczne w modelu „dobrego sąsiedztwa”.
  • Pożądany zakres obecności i oddziaływania instytucji publicznych.
  • Przyjazny program migracji wewnątrz miasta – jak świadomie zarządzać tym procesem.

25 min – Dyskusja z udziałem publiczności

14.00 – 15.30 Sesja III: Aspekt biznesowy

15 min – referat wprowadzający – mgr inż. Ireneusz Jabłoński – „Rola władz miasta w (strategicznym) zarządzaniu procesem rewitalizacji”

10 min – koreferat – prof. dr hab. Danuta Stawasz – ” Rewitalizacja jako instrument rozwoju sfery gospodarczej – dobre praktyki, chybione projekty”

40 min – Panel dyskusyjny, Prowadzący dyskusję – mgr inż. Ireneusz Jabłoński

Paneliści: prof. dr hab. Danuta Stawasz, prez. Jerzy Romański, prez. Krzysztof Suskiewicz, prez. Jan Dziekoński 

Tezy do dyskusji:

  • Program użytkowy zrewitalizowanych obszarów jako kreator drobnej przedsiębiorczości.
  • Model realizacji procesu rewitalizacji odpowiedni do potencjału lokalnego sektora MSP.
  • Udział lokalnego sektora MSP w realizacji programu rewitalizacji.

25 min – Dyskusja z udziałem publiczności

15.30 – 16.00 Podsumowanie i wnioski końcowe

Organizatorzy: 

Katedra Zarządzania Miastem i Regionem Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, 

Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich Uniwersytetu Łódzkiego,

Łódzka Szkoła Rewitalizacji,