ZAPRASZAMY ARCHITEKTÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW ARCHITEKTÓW
 NA IV KONFERENCJĘ NAUKOWO-TECHNICZNĄ 
 „OCHRONA BUDOWLI PRZED WILGOCIĄ I WODĄ NAPOROWĄ”
 POD PATRONATEM HONOROWYM GENERALNEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW.

  W DNIACH 7 – 8 CZERWCA 2018 ROKU odbędzie się
  cykl wydarzeń pod nazwą IV KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
  „OCHRONA BUDOWLI PRZED WILGOCIĄ I WODĄ NAPOROWĄ”, organizowanych
  przez Instytut Budownictwa Wydziału Geodezji, Inżynierii
 Przestrzennej i  Budownictwa w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w
  Olsztynie.

  Konferencja poświęcona będzie:
 –    docieplaniu budynków od wewnątrz ze szczególnym uwzględnieniem
 obiektów
  zabytkowych,
  –    ochronie budowli podziemnych przed wodą naporową. 

 W ramach konferencji głównie 7 CZERWCA 2018 ROKU
  odbędą się wystawy  producentów materiałów budowlanych, promocje
 technologii, prezentacje sprzętu diagnostycznego. 
 Będzie to okazja do spotkań fachowców i sympatyków budownictwa oraz
 zabytków, którzy zaangażowali się w tę niecodzienną inicjatywę. 
 O naszym wydarzeniu będzie można przeczytać w fachowej prasie,
 serwisach branżowych oraz planujemy relację z
  imprezy w telewizji. 

 UCZESTNICY KONFERENCJI OTRZYMAJĄ CERTYFIKAT. 
  
 Rejestracja poprzez formularz rejestracji on-line na stronie
 konferencji:
 http://www.uwm.edu.pl/ibkonferencja/wordpress/
    lub
 www.konferencjaib.pl