ZAPROSZENIE

Konferencja REWITALIZACJA | 2018 – Stare budynki, Nowe funkcje

06.09.2018 (czwartek) ŁÓDŹ, w godz. 09.00-15.00

Miejsce konferencji: Porewitalizacyjna XIX-wieczna FABRYKA L. GROHMANA (ŁSSE), Tymienieckiego 22

UDZIAŁ W KONFERENCJI oraz PARKING są BEZPŁATNE

Rewitalizacja i adaptacja obiektów zabytkowych i poprzemysłowych na cele użyteczności publicznej. Jeśli uczestniczysz w procesie rewitalizacji w swoim regionie, masz do czynienia z obiektami zabytkowymi, poprzemysłowymi lub już przekształconymi na obiekty użyteczności publicznej – to przyjdź na konferencję i zobacz jak to to robią w Łodzi! Jedyna okazja aby „dotknąć” rewitalizacji i dowiedzieć się na jakie problemy można się natknąć na etapie formalnym, projektowym, jak i w fazie wykonawstwa i nadzoru nad realizacją takich inwestycji. Na co zwracać uwagę, czego unikać? Jakie rozwiązania się sprawdziły, a jakie nie?   Jak w tym procesie postrzegają swoją rolę inwestorzy, deweloperzy, samorządowcy oraz architekci i projektanci. Pokażemy dobre praktyki inżynierskie w przypadku m.in. uzgadniania rozwiązań zamiennych z organami PSP dla rewitalizowanych obiektów na przykładzie procesów rewitalizacji w Łodzi. Więcej informacji poniżej:

 Patroni Honorowi Wydarzenia:

 Goście Specjalni Konferencji:

mgr inż. arch. ANNA GRABOWSKA

Prezes Zarządu AGG – Architekci Grupa Grabowski Sp. z o.o.. Autorka m.in. wielokrotnie nagrodzonego projektu rewitalizacji XIX – wiecznego kompleksu fabrycznego Ludwika Grohmana (I nagroda na targach Real Expo w Monachium w 2014) czy też projektu przebudowy dawnych zakładów Próchnika – dziś biurowiec CROSS Point. Autorka licznych inicjatyw dla rozwoju i promocji Miasta Łodzi.

JAN BOCIAN

 Kanclerz Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji im. Rajmunda Rembielińskiego

BARTŁOMIEJ ZGORZELSKI

BZB Projekt – Biuro Zarządzania w Budownictwie.  Realizujący projekty związane z rewitalizacją i pracą w obiektach zabytkowych i poprzemysłowych.Uczestnik procesu rewitalizacji obszarowej Miasta Łodzi

mł. bryg. mgr inż. ZBIGNIEW NASTAROWICZ  

Z-ca Naczelnika Komendy Wojewódzkiej  Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 

Zespół Architektów pod Przewodnictwem
mgr inż. arch. Wojciecha WYCICHOWSKIEGO

Ponad 20 letnie doświadczenie projektowe i realizacyjne obiektów użyteczności publicznej i adaptacji obiektów zabytkowych.  Inspiratorzy zmian przestrzennych miasta Łodzi

 SZCZEGÓŁOWA AGENDA

09.00-9.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW – rozdanie materiałów konferencyjnych 

 

SESJA I – CZYM JEST PRAWDZIWA REWITALIZACJA? PROCES REWITALIZACJI A NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I FORMALNOŚCI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE. DIAGNOSTYKA I RENOWACJA STROPÓW, ŚCIAN ORAZ ELEWACJI W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH

09.30 – PANEL EKSPERTA: VERUM REVI – Czym jest prawdziwa rewitalizacja? O rewitalizacji w łódzkim wydaniu – wykład przeprowadzi: Jan Bocian – Kanclerz Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji im. Rajmunda Rembielińskiego 

10.00 – PANEL EKSPERTA: Proces rewitalizacji a niezbędna dokumentacja projektowa i formalności architektoniczno-budowlane na przykładzie wybranych przypadków rewitalizacji budynków łódzkich kamienic – wykład poprowadzi: BARTŁOMIEJ ZGORZELSKI, BZB Projekt – Biuro Zarządzania w Budownictwie.  Realizujący projekty związane z rewitalizacją i pracą w obiektach zabytkowych i poprzemysłowych.Uczestnik procesu rewitalizacji obszarowej Miasta Łodzi

 • Jak wygląda proces i etapy rewitalizacji? 
 • Na jakie problemy można się natknąć na etapie formalnym, projektowym, jak i w fazie wykonawstwa i nadzoru nad realizacją inwestycji. 
 • Na co zwracać uwagę, czego unikać? Jakie rozwiązania się sprawdziły, a jakie nie? 
 • Jak przystąpić do procesu rewitalizacji (czy jest to jeszcze możliwe)? Jakie wymogi formalne należy spełnić? 
 • Adaptacja obiektów na cele użytkowe i do celów współczesnych funkcji
 • Studium przypadku – projekty związane z rewitalizacją i pracą w obiektach zabytkowych i poprzemysłowych

10.45 – Adaptacja budynków rewitalizowanych na potrzeby użyteczności publicznej za pomocą mobilnych ścian akustycznych.  Na co zwracać uwagę przy projektowaniu akustycznych i przeciwpożarowych systemów mobilnych. Błędy projektowe, uwagi praktyczne, normy akustyczne – prawidłowa interpretacja zapisów

11.15  – Konstrukcje budowli obiektów zabytkowych: Diagnostyka budowli jako podstawowy element procesu renowacji zawilgoconych budynków

11.30  – Renowacja, termo i hydromodernizacja budynków: Systemy dociepleniowe Pur System

 

11.40-12.00 Przerwa na kawę. Konsultacje z ekspertami i doradcami technicznymi ds. rozwiązań dla potrzeb rewitalizacji

 

SESJA II – NOWE TECHNOLOGIE W PROCESIE REWITALIZACJI – STARE BUDYNKI, NOWE FUNKCJE

12.00 – Rozwiązywanie problemów rewitalizowanych nawierzchni brukowych przy użyciu systemu ULTRABRUK 

12.10 – Komercyjne rozwiązania podłogowe w obiektach zabytkowych

12.25 – Elektroniczna kontrola dostępu w obiektach rewitalizowanych – bezprzewodowo, szybko i bezpiecznie

12.35 – Wyjątkowe metamorfozy  budynków – sztuka oświetlenia i iluminacji rewitalizowanych obiektów

12.50 – Comexio- ekonomiczny i łatwy do zaprogramowania system inteligentnego budynku w obiektach rewitalizowanych – nowe instalacje, modernizacja istniejących

 

13.05- 13.30 Przerwa na kawę. Konsultacje z ekspertami i doradcami technicznymi ds. rozwiązań dla potrzeb rewitalizacji

 

SESJA III – DOBRE PRAKTYKI INŻYNIERSKIE NA PRZYKŁADZIE PROCESU WIELOOBSZAROWEJ REWITALIZACJI  W MIEŚCIE ŁODZI ORAZ XIX-wiecznej FABRYKI L. GROHMANA 

13.30 – PANEL EKSPERTA: Bezpieczeństwo pożarowe modernizowanych i rewitalizowanych obiektów zabytkowych. Uzgodnienie rozwiązań zamiennych z organami PSP dla rewitalizowanych obiektów na przykładzie staromiejskiej zabudowy Miasta Łodzi – dobre praktyki inżynierskie – wykład poprowadzi: mł. bryg. mgr inż. ZBIGNIEW NASTAROWICZ, Z-ca Naczelnika Komendy Wojewódzkiej  Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

14.15 – PANEL EKSPERTA: Rewitalizacja XIX-wiecznej fabryki Grohmana w Łodzi – wykład poprowadzi: mgr inż. arch. Anna Grabowska, Prezes Zarządu AGG – Architekci Grupa Grabowski Sp. z o.o.

 

SESJA IV PODSUMOWUJĄCA KONFERENCJĘ: „DOTKINJ REWITALIZACJI”

15.00-16.00 Zwiedzanie Rewitalizowanej XIX-wiecznej fabryki Grohmana w Łodzi (Zwiedzanie fabryki pod Przewodnictwem mgr inż. arch. Anny Grabowskiej, Prezes Zarządu AGG – Architekci Grupa Grabowski, która zaprezentuje Państwu omówione podczas wykładu etapy i procesy rewitalizacji fabryki „na żywo”w trakcie zwiedzania będzie możliwość zadawania pytań) 

 

DODATKOWO – W STREFIE WYSTAWY towarzyszącej konferencji będzie można zobaczyć i skonsultować projekty i problemy z zakresu (oprócz w/w):

 • Znaczenie technologii BIM w procesie rewitalizacji
 • Fasady i adaptacja wnętrz budynków rewitalizowanych przy użyciu zaawansowanych laminatów wysokociśnieniowych i płyt HPL
 • Ochrona cieplna budynków, diagnostyka termowizyjna, systemy naprawcze
 • Ochrona cieplno-wilgotnościowa budynków, audyty energetyczne
 • Rozwiązania antykorozyjne, naprawcze, izolacyjne, termoizolacyjne i ognioodporne
 • Świeże rozwiązania starych problemów – renowacja stropów, ścian, fasad, podłóg i posadzek
 • Renowacja murów, hydroizolacja balkonów i tarasów również na zewnętrznych częściach budynków poddanym renowacjom
 • Nowoczesne technologie, materiały i rozwiązania stosowane w rewitalizowanych obiektach
 • Instalacje przeciwpożarowe w modernizacji obiektów zabytkowych
 • Instalacje elektryczne oraz wodno- kanalizacyjne w obiektach rewitalizowanych

 

Konferencji towarzyszyć będzie:  

WYSTAWA SYSTEMÓW I ROZWIĄZAŃ DEDYKOWANYCH OBIEKTOM PODLEGAJĄCYM REWITALIZACJI 

Partnerzy Technologiczni Konferencji:

 

JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI?

REZERWACJA WOLNYCH MIEJSC:
Zgłoszenia online poprzez link obok lub poniżej:  ONLINE 

Zgłoszenia SMS i TELEFONICZNE:
TEL. 22 678 58 25, TEL/SMS 507 501 137, SMS 500 66 22 37

e-mail: rejestracja@strefauczestnika.pl