Szanowni Państwo,

poniżej została zamieszczona informacja o konferencji w Krakowie nt. : „Nowoczesne rozwiązania w projektowaniu obiektów | Rozwiązania zastępcze i zamienne w procedurze odstępstw od przepisów”.
Zachęcamy do wzięcia udziału.

Z wyrazami szacunku, Biuro LOOIA

29 listopada 2016 GDYNIA

 

Konferencja 

ARCHITEKTURA HIGH-TECH

UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA

Nowoczesne i niestandardowe rozwiązania technologiczne 
w projektowaniu i budowie nowoczesnych obiektów budowlanych

spotkanie architektów, projektantów, deweloperów,  instalatorów, elektroinstalatów, zarządców nieruchomości, kierowników działów inwestycji/projektów/ technicznych, rzeczoznwców ds. zabezpieczeń p.poż,  przedstawcieli PSP i OSP oraz wszystkich uczestników realizacji inwestycji budowlanych zainteresowanych tematyką konferencji

____________________________________________

wśród tematów spotkania m.in:

Czy architektura może być HIGH-TECH?

Projektowanie w technologii BIM i dlaczego powinien Was zainteresować?

Likwidacja mostków cieplnych

Akustyka i design 

Centra Przetwarzania danych i usług

Instalacje, monitoring i sterowanie budynkiem

Stałe Urządzenia Gaśnicze

Oświetlenie awaryjne i ewakuacja

Rozwiązania zastępcze i zamienne w procedurze odstępstw od przepisów

W programie ponadto:

CIEKAWE PREZENTACJE, 
POKAZY, SPECJALISTYCZNE  I MERYTORYCZNE 
WYKŁADY POŁĄCZONE Z PRAKTYCZNYMI WSKAZÓWKAMI
 I WYTYCZNYMI DLA ARCHITEKTÓW, PROJEKTANTÓW
INSTALATORÓW,  (FIRM WYKONAWCZYCH) i INTEGRATORÓW SYSTEMÓW

Projektujesz? Kierujesz budową? Zarządzasz obiektami i ich bezpieczeństwem?  Prowadzisz aktualnie inwestycje? 

Opiniujesz i nadzorujesz odbiory? Chcesz skonsultować projekt? Jesteś Integratorem Systemów? 

Jeśli tak to, ta konferencja jest dla Ciebie! 

Termin Konferencji:

17 listopada 2016

KRAKÓW

VIENNA HOUSE EASY CHOPIN CRACOW

w godz. 09.00-15.30, sala konferencyjna na parterze

Harmonogram dnia:

Rozpoczęcie o godz. 09.30,

Sesje wykładów i pokazów: I sesja 09.30-10.30, II sesja 10.50- 12.00,

III sesja 12.25-14.00, IV sesja 14.15-15.00

Przerwy na kawę i konsultacje: o godz. 10.30, 12.00, 14.15

Zakończenie, wręczenie certyfikatów o godz. 15.00

Goście Specjalni Konferencji:

bryg w st. spocz. mgr inż. RYSZARD STĘPKOWSKI

Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych

NR UPR 417/2000 KG PSP Warszawa

Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Specjalność Ochrona Przeciwpożarowa w Budownictwie Nr UPR 18/2006

Członek Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego

(SFPE – The Society of Fire Protection Engineers – Oddział Polska)

Biegły Sądowy z Zakresu Pożarnictwa

TEMATY KONFERENCJI w kolejności SESJI:

 • Projektowanie w technologii BIM. Dlaczego powinien Was zainteresować?
 • Likwidacja mostków cieplnych w połączeniach żelbet-żelbet, żelbet-stal, i stal-stal oraz mostków akustycznych od dźwięków uderzeniowych przenikających do pomieszczeń mieszkalnych z pomieszczeń komunikacji ogólnej
 • Sufity Podwieszane – Design i Akustyka 2017
 • Ośrodki Data Center / Serwerownie  – obiekty architektoniczne czy techniczne? Zasady projektowania – standardy międzynarodowe, wymagania środowiskowe, architektoniczno-konstrukcyjne, branżowe, IT, przykłady
 • Nowoczesne oświetlenie awaryjne – przepisy prawa, ekonomia, produkty
 • Nowoczesne technologie w projektowaniu, realizacji i odbiorach przestrzeni publicznych i budynków wysokościowych
 • Projektowanie, realizacja i odbiory obiektów użyteczności publicznej – problemy i nieprawidłowości 
 • Centrum Przetwarzania Danych – case study (TGIS)– założenia i możliwości wykorzystania ośrodków przetwarzania danych dedykowanych dla miast, gmin i powiatów jako partnerskiego przedsięwzięcia.
 • Dobór, montaż, obowiązki użytkownika awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w aspekcie wymogów prawnych i normatywnych -wymagania techniczne dot. stosowanych rozwiązań instalacji oświetlenia awaryjnego, przepisy prawa i rozwiązania techniczne.
 • Jak stosować stacjonarne systemy detekcji gazów (zgodnie z ATEX)?
 • Detekcja gazów oraz sterowanie wentylacjąza pomocą systemów detekcji w garażach
 • Nowoczesne systemy gaśnicze a przepisy przeciwpożarowe i techniczno-budowlane. Możliwości stosowania jako rozwiązania zastępcze i zamienne w procedurze odstępstw od przepisów. Aktualne uregulowania prawne w tym obszarze. Wskazania do projektowania. Przykłady praktyczne rozwiązań – studium przypadku dla budynku ZL(Panel EKSPERTA)
 • WENTYLACJA i KLIMATYZACJAw nowoczesnych budynkach – nowe regulacje prawne w zakresie projektowania (Panel EKSPERTA)
 • Fotoluminescencyjne znaki ewakuacyjne i ppoż (wg normy ISO 7010). Znaki i tablice BHP informacyjne i ostrzegawcze. Znaki i tablice budowlane 
 • Zabezpieczenie obiektów przemysłowych i użyteczności w wodę technologiczną i przeciwpożarową 

Warunki udziału w konferencji: 

Uczestnictwo w konferencji jest BEZPŁATNE

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Zapewniamy materiały konferencyjne, 

przerwy kawowe i poczęstunek, dostęp do prezentacji i ekspertów

Partnerzy Technologiczni, Eksperci i Patroni Wystawy 
towarzyszącej konferencji przygotowali dla Państwa szereg pokazów rozwiązań mających wpływ 

na funkcjonowanie obiektów oraz ich infrastrukturę 
W trakcie konferencji przewidziane są panele dyskusyjne 
oraz możliwość  konsultacji projektów

JAK ZGŁOSIĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI?

REZERWACJA WOLNYCH MIEJSC na stronie http://www.dndproject.com.pl/konferencje/110-kfd

Zgłoszenia SMS i TELEFONICZNE:
TEL. 22 678 58 25, TEL/SMS 507 501 137 , SMS 500 66 22 37, 797 649 010
(w celu przyjęcia zgłoszenia „sms/tel” wymagane podanie nazwy firmy, imię i nazwisko uczestnika, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail). 

Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Zapraszają Organizatorzy DND Project i Patroni Merytoryczni wydarzenia.