Uważamy że czas wyznaczony przez organizatorów konkursu jest zdecydowanie za krótki.

ŁOOIA.