Koło naukowe KOŁOdoKWADRATU, działające przy Wydziale Wzornictwa i Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ma zaszczyt zaprosić na I Ogólnopolską Konferencję Naukową odBUDOWA_2017, która odbędzie się 6 października 2017 r. w Auli Centrum Promocji Mody ASP (ul. Wojska Polskiego 121).

Konferencja rozpocznie się o godz. 11.00.

Tematem Konferencji będzie rewitalizacja. Głos zabiorą doświadczeni specjaliści, a także młodzi architekci i projektanci z renomowanych uczelni technicznych, humanistycznych oraz artystycznych.

Konferencji będzie towarzyszyć wystawa „ODnowa miejska”.

Rewitalizacja to kompleksowe, wielowymiarowe działanie, które w sposób trwały i znaczący zmienia dany obszar, przywracając mu społeczną użyteczność i jakość.
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Odbudowa 2017, ma za zadanie przybliżyć to skomplikowane zagadnienie szerszej publiczności – zarówno społeczności akademickiej – studentom, pedagogom, jak i wszystkim innym osobom zainteresowanym.

Głównym celem jest pokazanie szerokiego spektrum działań rewitalizacyjnych, rozpoczynając od obszarów społecznych, urbanistycznych, infrastrukturalnych na architektonicznych kończąc.
W związku ze staraniami Łodzi do organizowania EXPO 2022, którego hasłem przewodnim jest właśnie rewitalizacja, wydarzenia pogłębiające tę tematykę upowszechniają i ugruntowują, często powierzchowną wiedzę z tego zakresu.

Podczas jednodniowego wydarzenia przewidziany jest podział na część teoretyczną – wykładową oraz praktyczną – warsztatową.
Zwieńczeniem wydarzenia ma być publiczna prezentacja wyników zadań warsztatowych, prowadzonych pod okiem wyspecjalizowanej kadry oraz pokonferencyjna publikacja zawierająca referaty i dokumentację prac warsztatowych.

Gwiazda wieczoru – Pan Krzysztof Ingarden oprócz godzinnego wykładu przedstawi również nigdzie nie publikowany dotąd film, który nakręcił wraz z Andrzejem Wajdą. 

Celem konferencji jest jak najpełniejsze ukazanie zjawiska rewitalizacji, pokazanie jej wielowymiarowości i multidyscyplinarnego charakteru.

Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny.

Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Koło naukowe KOŁOdoKWADRATU