Opłaty w  2017 roku

PKO BP S.A. I o/Centrum, Nr konta: 43 1020 3352 0000 1002 0011 1831

Składka miesięczna: 78 zł

Opłata za wpis na listę członków izby: 390 zł

Opłata za ponowny wpis na listę członków izby: 970 zł

Opłata za przywrócenie w prawach po wcześniejszym zawieszeniu na wniosek: 390 zł

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej:
do projektowania bez ograniczeń, do projektowania w ograniczonym zakresie, do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń, do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: 850 zł

Opłata za przystąpienie do egzaminu (dotyczy w/w uprawnień) po raz pierwszy
lub kolejny do części pisemnej: 850 zł

Opłata za ponowne przystąpienie do egzaminu (dotyczy w/w uprawnień) wyłącznie do części ustnej: 500 zł

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne do egzaminu na uprawnienia  budowlane
w specjalności architektonicznej: do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, do 
projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: 1250 zł

Opłata za przystąpienie do egzaminu (dotyczy w/w uprawnień łączonych) po raz pierwszy
lub kolejny do części pisemnej: 1250 zł

Opłata za ponowne przystąpienie do egzaminu (dotyczy w/w uprawnień łączonych) wyłącznie do części ustnej: 700 zł

Pozytywny wynik części pisemnej egzaminu na uprawnienia
w specjalności architektonicznej ważny jest przez 3 lata od dnia egzaminu
(podstawa prawna w ustawie ,,Prawo Budowlane”).