Składki członkowskie i inne opłaty

PKO BP S.A. I o/Centrum, Nr konta: 43 1020 3352 0000 1002 0011 1831

Składka członkowska w 2018 r. wynosić będzie 80,00 zł za miesiąc.

*Komunikat Skarbnika w sprawie opłaty członkowskiej w 2018 r

*Komunikat Skarbnika w sprawie innych opłat w 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe, inne niż składka członkowska opłaty na rzecz samorządu zawodowego i wynoszą:

  • opłata za wpis na listę członków Izby – 400,00 zł
  • opłata za ponowny wpis na listę członków Izby 1010,00 zł
  • opłata za przywrócenie w prawach członka po okresie zawieszenia 400,00 zł.

Członkowie zawieszeni w prawach członka Izby za okres zawieszenia mają obowiązek uiszczania składki członkowskiej w 2018 roku w wysokości 10% składki zasadniczej czyli 8,00 zł.

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej: 
do projektowania bez ograniczeń, do projektowania w ograniczonym zakresie, do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń, do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: 935,00 zł

Opłata za przystąpienie do egzaminu (dotyczy w/w uprawnień) po raz pierwszy
lub kolejny do części pisemnej: 935,00 zł

Opłata za ponowne przystąpienie do egzaminu (dotyczy w/w uprawnień) wyłącznie do części ustnej: 555,00 zł

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne do egzaminu na uprawnienia  budowlane
w specjalności architektonicznej: do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, do 
projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: 1405,00 zł

Opłata za przystąpienie do egzaminu (dotyczy w/w uprawnień łączonych) po raz pierwszy
lub kolejny do części pisemnej: 1405,00 zł

Opłata za ponowne przystąpienie do egzaminu (dotyczy w/w uprawnień łączonych) wyłącznie do części ustnej: 810,00 zł

Wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień

Ważność pozytywnego wyniku części pisemnej egzaminu na uprawnienia
w specjalności architektonicznej: ważność egzaminu pisemnego