Ulica: Radwańska 4a / 3
Miasto: 90-453 Łódź
Telefon: +48 42 207 2041 
Fax: +48 42 207 2042
e-mail: biuro@salasinscy.com.pl
Strona www: www.salasinscy.com.pl


Pracownia apa sałasińscy, posiadając ponad 20-sto letnie tradycję, zajmuje się opracowywaniem dokumentacji dla wszystkich faz projektowych – począwszy od wstępnych koncepcji architektonicznych, na wielobranżowych projektach budowlanych i wykonawczych skończywszy. W swym dorobku ma szeroki wachlarz doświadczeń – poczynając od obiektów wielkogabarytowych i specjalistycznych obiektów służby zdrowia, po niewielkie obiekty kubaturowe i projekty aranżacji wnętrz. Firma oferuje doradztwo techniczne dla obiektów zarówno planowanych, jak i modernizowanych, wyręcza także inwestorów w formalnościach administracyjnych – uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, składanie wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, itp.

Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie zakresu działalności i świadczonych usług znajdują się na stronie internetowej pracowni. Zapraszamy do kontaktu.

apa portfolio 3a