Najbliższe posiedzenia Rady Izby odbędzie się w poniedziałek  01 lutego br. o godzinie 16.30. Posiedzenia Rady są otwarte dla członków Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP. Zapraszamy !