Najbliższe posiedzenia Rady Izby odbędzie się w dniu 20 kwietnia (piątek) 2018 r.
o godzinie 16.00, w siedzibie LOOIA przy ul. Północnej 12.

Posiedzenia Rady są otwarte dla wszystkich członków Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Zapraszamy !