Najbliższe posiedzenia Rady Izby odbędzie się w poniedziałek 11 stycznia br. o godzinie 16.30. Posiedzenia Rady są otwarte dla członków Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP. Zapraszamy !