Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP ogłasza konkurs na:

PROJEKT WNĘTRZ I OTOCZENIA 
OBIEKTU DAWNEGO DWORCA TRAMWAJOWEGO
W ŁODZI PRZY UL. PÓŁNOCNEJ 2
(DZ. NR EW.: 418/20, 418/9, 418/22, 420/18, 420/20)
PRZEZNACZONEGO NA SIEDZIBĘ
ŁóDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP

Rada LOOIA jest przekonana, że konkurs wyłoni wartościowe rozwiązanie projektowe stanowiące podstawę realizacji nowoczesnego obiektu o wyjątkowych walorach architektonicznych. Obiekt ten w założeniach będzie nie tylko siedzibą samorządu architektów województwa łódzkiego, ale także miejscem, z którym ci będą się mogli identyfikować. Jednocześnie formuła konkursu pozwoli na zwiększenie zaangażowania w ideę wspólnego działania na rzecz integracji naszego środowiska zawodowego i promocji twórczości architektonicznej.

Zapraszamy wszystkich architektów z okręgu łódzkiego do zapoznania się z regulaminem wraz załącznikami (1-14) i(15) oraz wzięcia udziału w konkursie.

Jako uzupełnienie materiałów konkursowych zamieszczamy brakujący plik (załącznik nr 9a).

Prosimy o zapoznanie się z pierwszą grupą pytań, dotyczących konkursu i udzielonymi na nie odpowiedziami.