Koleżanki i Koledzy Architekci,

W załączeniu publikujemy stanowisko Wielkopolskiej  OIA RP  dotyczące  ogłoszenia przetargu na projekt szpitala dziecięcego w Poznaniu.

Zainteresowanych zachęcamy do przeczytania.

stanowisko WOIA RP – dot szpitala dzięcięcego w Poznaniu