Terminy egzaminów we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez IARP w roku 2017 zostały ustalone przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną na dzień:

09 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 – w sesji letniej oraz 

15 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 – w sesji zimowej.

Odpowiednio, ostateczne terminy na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym przypadają na 09 marca 2017 r. w sesji letniej oraz na 15 września 2017 r. w sesji zimowej.

kkk-terminy-egzaminow