Informacja dotycząca składania wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.209_zal3

Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej. 209_zal4

Wniosek o zmianę danych na liście okręgowych izb popr-PG (5)

Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej

Oświadczenie patrona

Wniosek o wpis na listę członków