209_zal3   :  Informacja dotycząca składania wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

 

 

 

 

209  zal4      Wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

209_zal5   :  Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej  przy sporządzaniu projektów / na budowie*

209_zal5a  :  Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej

209_zal8   :  Wniosek o udostępnienie projektów budowlanych lub potwierdzenie zakresu robót budowlanych przez organy adm. publ.; autorów lub inwestorów   

209_zal14  :  Wzór wniosku o ponowne przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

 

 Wiosek o zmianę danych na liście okręgowych izb popr-PG (5)

Wniosek o wpis na listę członków