Poniżej zamieszczamy do pobrania wykaz aktów prawnych obowiązujących na egzaminie na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi,z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości w sesji zimowej 2018. Przypominamy, iż termin sesji zimowej ustalony został na dzień 7 grudnia 2018 r.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH stan prawny 12 października 2018 r.