INFORMUJEMY IŻ DECYZJĄ KRAJOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ IARP TERMIN EGZAMINU ZOSTAŁ PRZESUNIĘTY NA DZIEŃ 12 GRUDNIA 2014 r.