Wysokość opłat innych niż składka członkowska, obowiązujących w 2022 r.

Uchwała Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia kwoty waloryzacji rocznej innych niż składka członkowska opłat na rzecz samorządu zawodowego architektów, obowiązujących w 2022 r.