DZIAŁALNOŚĆ SAMOPOMOCOWA

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

Za pomocą i za pośrednictwem Biura oraz na podstawie uchwały nr 1353/17/2017 Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP

oferujemy możliwość korzystania przez:

  • członków Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP
  • Architektów, emerytów lub rencistów, którzy zakończyli działalność zawodową – byli członkami LOOIA RP

z Koleżeńskiego Funduszu Zapomogowo-pożyczkowego LOOIA RP w formie:

  • bezzwrotnych zapomóg losowych
  • pożyczek

Z wyrazami szacunku

arch. Konrad Karmański                              arch. Magdalena Busiak

Przewodniczący Rady LOOIA RP                 Sekretarz Rady LOOIA RP

Regulamin Koleżeńskiego Funduszu Zapomogowo-Pożyczkowego

Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP