Zaproszenie do udziału w bezpłatnej konferencji „Obiekty zabytkowe. Adaptacja do współczesnych funkcji użytkowych, rewitalizacja, utrzymanie”. godz. 10.00, 24 października 2019 r. – Centrum Biznesowe SYNERGIA, ul. Wólczańska 128/134,…

  Zaproszenie na drugi etap KONGRESU POŻARNICTWA FIRE 2019, podczas którego omówione zostaną najważniejsze problemy bezpieczeństwa pożarowego obiektów użytecznosci publicznej, a w szczególności niezgodność wymagań rozporządzenia z…