box2   box1     

Aktualności

Szkolenia

Wnioski

 

 

Ostatnie wydarzenia

 

Kontakt

Nowe godziny pracy biura:
pon / pt  08:15 – 16:00

Adresy email:
Biuro: lodzka.biuro@iarp.pl
Rada: rada.lodzka@iarp.pl
Rzecznik OZ i OSD: roz-osd.lodzka@iarp.plBiuro:
ul. Północna 12, 91-420 Łódź

telefon: 725-488-715

mgr   Katarzyna Rzetelska

Wioletta ZakrzewskaDyżury:

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – po uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym terminu z biurem Izby.


Opłaty 2016

PKO BP S.A. I o/Centrum, Nr konta:  43 1020 3352 0000 1002 0011 1831

Składka miesięczna: 76 zł

Opłata za wpis na listę członków izby: 380 zł

Opłata za ponowny wpis na listę członków izby:
950 zł

Opłata za przywrócenie w prawach po wcześniejszym zawieszeniu na wniosek: 380 zł

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej: do projektowana bez ograniczeń, do projektowania w ograniczonym zakresie, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: 850 zł

Opłata za przystąpienie do egzaminu (dotyczy w/w uprawnień) po raz pierwszy lub kolejny do części pisemnej: 850 zł

Opłata za ponowne przystąpienie do egzaminu (dotyczy w/w uprawnień) wyłącznie do części ustnej: 500 zł

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej : do projektowana i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: 1250 zł

 Opłata za przystąpienie do egzaminu (dotyczy w/w uprawnień łączonych) po raz pierwszy lub kolejny do części pisemnej: 1250 zł

Opłata za ponowne przystąpienie do egzaminu (dotyczy w/w uprawnień łączonych) wyłącznie do części ustnej: 700 zł

Pozytywny wynik części pisemnej egzamin na uprawnienia w specjalności architektonicznej ważny jest przez 3 lata od dnia egzaminu (podstawa prawna w ustawie „Prawo Budowlane”).