Ostrzeżenie o zamówieniu publicznym- Remont VIII Domu Studenta UŁ przy ul. Strajku Łódzkich Studentów w 1981r. 6 w Łodzi z przystosowaniem do obowiązujących przepisów, w szczególności pożarowych

Ostrzeżenie o postępowaniu przetargowym ogłoszonym w dniu 2 czerwca przez Uniwersytet Łódzki, którego przedmiotem jest

„Wykonanie dokumentacji projektowej remontu VIII Domu Studenta UŁ przy ul. Strajku Łódzkich Studentów w 1981r. 6 w Łodzi z przystosowaniem do obowiązujących przepisów, w szczególności pożarowych”. Załącznik jest wyrazem zajętego stanowiska Zespołu ds. Warunków Wykonywania Zawodu Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.