POMOC PRAWNA

Szanowni Państwo,

w związku z Art. 40 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, informujemy o możliwości skorzystania ochrony i pomocy prawnej przysługującej wszystkim czynnym członkom Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP.

W ramach członkostwa Izba zapewnia następujące formy pomocy:

 1. Doradztwo prawne prowadzone przez kancelarię prawną współpracującą z LOOIA RP, w zakresie merytorycznym obejmującym m.in.:
 • regulacje w zakresie prawa budowlanego oraz ustaw pokrewnych;
 • przepisy techniczno-budowlane;
 • przepisy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • prawo zamówień publicznych;
 • przepisy prawa pracy oraz BHP;
 • problematykę prawa autorskiego;
 • zapisy ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa;
 • akty prawne IARP;
 • regulaminy wewnętrzne LOOIA RP;
 • Kodeks Etyki Zawodowej Architektów.

Zapytania należy kierować na adres lodzka.biuro@iarp.pl lub telefonicznie w godzinach przyjmowania członków LOOIA RP, pod nr telefonu +48 725 488 715.

Pomoc prawna ograniczać się będzie do udzielenia podstawowych informacji prawnych w danym zakresie merytorycznym. Szczegółowy regulamin korzystania z pomocy prawnej odnaleźć można na stronie internetowej IARP pod linkiem: https://www.izbaarchitektow.pl/pliki/regulamin_korzystania_przez_czlonkow_ia_z_ochrony_i_pomocy_prawnej_izby.pdf

2. Usługa Asysty Prawnej /usługa assistance/ w ramach ubezpieczenia podstawowego PZU SA – OC Architekta.

Asysta Prawna umożliwia architektom skorzystanie z profesjonalnych porad prawnych. Obejmują one wskazówki i instrukcje dotyczące postępowania w przypadku odpowiedzialności cywilnej zawodowej wobec klienta. Architekci w ramach wsparcia prawnego otrzymają także pomoc w redagowaniu korespondencji z klientem.

Oprócz rekomendacji działań, w przypadku pojawienia się roszczeń ze strony klienta, usługa obejmuje także podjęcie mediacji. Dotyczy to sytuacji, gdy uchybienie ze strony architekta nie powoduje powstania jego odpowiedzialności cywilnej. Celem tej formy wsparcia jest utrzymanie poprawnych relacji architekta z inwestorem i nie dopuszczenie do ich pogorszenia.

Porady w ramach Asysty Prawnej obejmują następujące dziedziny prawa:

 • prawo budowlane,
 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
 • prawo zamówień publicznych,
 • prawo pracy,
 • prawo autorskie,
 • prawo samorządu zawodowego architektów.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższej usługi odnaleźć można w Aneksie nr 2 do Umowy Generalnej Obowiązkowego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Architektów Członków IARP, który dostępny jest w wewnętrznym systemie IARP, na stronie https://extranet.iarp.pl/profile/login/r/, w zakładce >> Ubezpieczenia >> Pliki do pobrania.

Aby otrzymać wsparcie prawne ubezpieczyciela, należy skontaktować się z Centrum Alarmowym PZU pod numerem tel. +48 22 505 16 04.