POMOC PRAWNA

Szanowni Państwo,

Członkowie Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP,

z pomocą i za pośrednictwem Biura Izby oferujemy Państwu nowy kształt bezpłatnej pomocy prawnej. Usługi prawne będą obejmowały w szczególności:

• bieżące doradztwo prawne – w formie ustnych i pisemnych (lub przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej) opinii lub odpowiedzi na pytania kierowane przez architektów,

oraz

• opiniowanie umów zawieranych przez architektów w związku z prowadzoną działalnością projektową.

Oferujemy świadczenie usług prawnych, w szczególności w następujących dziedzinach prawa:

prawo cywilne i handlowe – w tym między innymi: kompleksowe doradztwo w zakresie umów o prace projektowe (pomoc w tworzeniu umów, opiniowanie umów, rozwiązywanie bieżących problemów związanych z ich realizacją, pomoc w egzekwowaniu roszczeń, doradztwo w zakresie rękojmi i gwarancji jakości, odpowiedzialność z tytułu umowy za prace projektowe, doradztwo w zakresie ubezpieczeń związanych umowami o prace projektowe),

prawo autorskie,

odpowiedzialność zawodowa i dyscyplinarna Członków samorządu,

prawo budowlane – interpretacja norm branżowych oraz pomoc w zakresie postępowań administracyjnych na gruncie prawa budowlanego.

Co do zasady porada zostanie udzielona w terminie 5 dni.

Zmierzamy do takiego modelu pomocy prawnej, który będzie praktyczną odpowiedzią na Państwa potrzeby. Wszelkie głosy i opinie w tym zakresie są mile widziane.

Pytania i wątpliwości proszę kierować do Biura Izby.