Władze Okręgowe VI Kadencja

Funkcja

Wybrano

Imię

Nazwisko

Rada LOOIA

Przewodniczący Rady LOOIA

Paweł

Filipowicz

Wiceprzewodnicząca Rady LOOIA

Marta

Drozdowska

Sekretarz Rady LOOIA

Renata

Kula

Skarbnik Rady LOOIA

Adam

Wojtalik

Członkowie Rady LOOIA Dariusz Chmiel
  Marek

Diehl

Monika

Majerkowska

Agnieszka

Marciniak

Piotr

Piasecki

Przemysław

Szustkiewicz

   

Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej LOOIA

OROZ LOOIA

Wojciech

Jander

Z-cy OROZ  LOOIA

Maciej

Kneblewski

Wiesław

Zagdan

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny LOOIA

Przewodnicząca OSD LOOIA

Anna

Woźniak

I Wiceprzewodniczący OSD LOOIA

Tomasz

Wąs

II Wiceprzewodnicząca OSD LOOIA

Urszula

Lewińska

Sekretarz OSD LOOIA

Piotr

Suskiewicz

Członkowie OSD LOOIA

Larysa

Arska

Małgorzata

Czajka

Jadwiga

Fornal

Jarosław

Głosek

Piotr

Janowski

Mariusz

Wojtczak

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna LOOIA

Przewodnicząca OKK LOOIA

Lidia

Zysiak

Z-ca Przewodniczącej OKK LOOIA

Andrzej

Piech

Sekretarz OKK LOOIA

Karolina

Kejna

Z-ca Sekretarza OKK LOOIA

Monika

Wojnarowska

Członkowie OKK LOOIA

Barbara

Brzezińska-Kwaśny

Michał

Karpiński

Paweł

Pijanowski

Przemysław

Szymański

   

Okręgowa Komisja Rewizyjna LOOIA

Przewodnicząca OKR LOOIA

Anna

Szczepaniak

Wiceprzewodniczący OKR LOOIA

Zbigniew

Wilczek

Sekretarz OKR LOOIA

Michał

Koziej

Członkowie OKR LOOIA

 

 

     

Delegaci LOOIA na Zjazd Krajowy IARP

Delegaci

Piotr

Biliński

Marta

Drozdowska

Paweł

Filipowicz

Tomasz

Grzelakowski

Roman

Wieszczek