Ubezpieczenie OC

Na podstawie Ustawy o samorządach zawodowych, członek Izby musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Obowiązek ten można zrealizować w ramach grupowego ubezpieczenia OC członków IARP.

Jednocześnie informujemy, że osoby które nie zechcą skorzystać z ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ramach umowy grupowej IARP, są zobowiązane do przesłania na adres biura LOIA aktualnego ubezpieczenia indywidualnego OC.

Umowę ubezpieczenia OC w ramach umowy grupowej Izby Architektów można zawrzeć poprzez zalogowanie na swoje konto w serwisie Extranet IARP.

Szczegółowe informacje o rodzajach ubezpieczeń