Wnioski

Informacje dotyczące składania wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej  

209_zal5     Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej  przy sporządzaniu projektów / na budowie*

209_zal5a    Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej

209_zal8     Wniosek o udostępnienie projektów budowlanych lub potwierdzenie zakresu robót budowlanych przez organy adm. publ.; autorów lub inwestorów   

209_zal14    Wzór wniosku o ponowne przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

 Wiosek o zmianę danych na liście okręgowych izb popr-PG (5)