X EDYCJA KONKURSU KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI

Zaproszenie do wzięcia udziału w jubileuszowej

edycji konkursu dla młodzieży odbywającego się w tym roku pod hasłem WIDZIALNI – NIEWIDZIALNI! Kim są WIDZIALNI – NIEWIDZIALNI? Oto jest zagadka! Każdy może rozwiązać ją inaczej.

Może to nastolatkowie, którzy nie mają miejsca by się spotkać?

Osoby mające problemy z poruszaniem się lub z samodzielnym korzystaniem z niektórych miejsc?

Może to ci, którzy dbają o porządek w okolicy, gdy inni jeszcze śpią?

Lub też ktoś ważny, kogo już nie ma, ale po jego działaniach powinien zostać jakiś ślad?

Czy to ci, od których odwracamy wzrok, gdy spotkamy ich na ulicy?

Albo świat przyrody, na przykład dziko żyjące zwierzęta?

A może warto zwrócić uwagę na jeszcze kogoś lub coś innego?

W bieżącej edycji konkursu młodzież ma za zadanie zastanowić się kogo lub czego zazwyczaj nie dostrzegamy w swoich miastach, wsiach i miasteczkach i przedstawić swój pomysł na przestrzeń, w której WIDZIALNY – NIEWIDZIALNY będzie czuł się dobrze. Pomysł może dotyczyć konkretnego, istniejącego miejsca albo miejsca wymyślonego, rozwiązania, które zastosować można w różnych lokalizacjach albo które będzie niepowtarzalne, idei możliwej do wykonania lub zupełnie fantastycznej i wybiegającej w przyszłość. Plansza konkursowa ma zaprezentować odpowiedź na pytanie: co zrobić aby przestrzeń była bardziej przyjazna, zapraszająca i gościnna?

Więcej informacji na stronie: https://ksztaltowanieprzestrzeni.pl/konkurs2023/