Zaproszenie do udziału w konkursie – Konkurs SARP nr 1004: Bielsko-Biała

Tytuł: Konkurs SARP nr 1004: Bielsko-Biała
Centrum Przesiadkowe
Konkurs otrzymał rekomendację Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Urząd Miasta Bielsko-Biała ogłosił rekomendowany przez SARP:

KONKURS URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNY STUDIALNY, JEDNOETAPOWY – NR KONKURSOWY SARP 1004 
na opracowanie:
KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ
CENTRUM PRZESIADKOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ.


Harmonogram konkursu:


Ogłoszenie konkursu: 08.12.2020 r.

Składanie pytań dotyczących regulaminu konkursu: 18.01.2021 r.

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 29.01.2021 r.

Składanie prac konkursowych: do 30.04.2021 r. do godziny 15:00

Ogłoszenie wyników: do 31.05.2021 r.

Nagrody:

I NAGRODA –  60 000,- PLN brutto
II NAGRODA  35 000,- PLN brutto
III NAGRODA  15 000,- PLN brutto
2 WYRÓŻNIENIA  po 5 000,- PLN brutto

Regulamin wraz z załącznikami formalnymi i merytorycznymi jest dostępny na stronie organizatora:

http://www.bielsko.sarp.com.pl/node/49