Władze okręgowe

Władze LOOIA – IV kadencja

Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów
Konrad Karmański
Przewodniczący
Robert Sobański
Wiceprzewodniczący
Magdalena Busiak
Sekretarz
Michał Kruszyniak
Skarbnik
Maciej Musiał
 Michał Domińczak
Okręgowa Komisja Rewizyjna
Zbigniew Wilczek
Przewodniczący
Anna Szczepaniak
Wiceprzewodnicząca
Marta Drozdowska Wiceprzewodnicząca
Michał Koziej  Sekretarz
Jadwiga Fornal
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Andrzej Piech
Przewodniczący
Lidia Zysiak
Zastępca Przewodniczącego
Paweł Pijanowski
Sekretarz
Monika Majerkowska
Zastępca Sekretarza
Barbara Brzezińska-Kwaśny
Karolina Kejna
Marek Pukowski
Wojciech Walter
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
Jarosław Żwirski
Przewodniczący
Larysa Arska  I Wiceprzewodnicząca
Tomasz Wąs   II Wiceprzewodniczący
Magdalena Saloni-Marczewska  Sekretarz
Agnieszka Dybowska
Piotr Janowski
Urszula Lewińska
Zofia Mackiewicz
Bożena Nowacka
Anna Woźniak
Delegaci na Zjazd Krajowy
Piotr Biliński
Paweł Czajka
Paweł Filipowicz
Konrad Karmański
Roman Wieszczek
  Anna Nowak
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Wojciech Jander
Rzecznik
 Wiesław Zagdan
Zastępca Rzecznika