Władze okręgowe

Władze LOOIA – IV kadencja

Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów
Konrad Karmański
Przewodniczący
Robert Sobański
Wiceprzewodniczący
Magdalena Busiak 
Sekretarz
Michał Kruszyniak
Skarbnik
Wojciech Wycichowski  
Maciej Musiał  
Michał Domińczak  
Okręgowa Komisja Rewizyjna
Zbigniew Wilczek
Przewodniczący
Anna Szczepaniak
Wiceprzewodnicząca
Marta Drozdowska Wiceprzewodnicząca
Michał Koziej  Sekretarz
Jadwiga Fornal  
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Andrzej Piech
Przewodniczący
Lidia Zysiak
Zastępca Przewodniczącego
Paweł Pijanowski
Sekretarz
Monika Majerkowska
Zastępca Sekretarza
Barbara Brzezińska-Kwaśny
 
Karolina Kejna  
Marek Pukowski  
Wojciech Walter
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
Jarosław Żwirski
Przewodniczący 
Larysa Arska  I Wiceprzewodnicząca
Tomasz Wąs    II Wiceprzewodniczący
Magdalena Saloni-Marczewska  Sekretarz
Agnieszka Dybowska  
Piotr Janowski  
Urszula Lewińska  
Zofia Mackiewicz  
Bożena Nowacka   
Anna Woźniak   
Delegaci na Zjazd Krajowy
Piotr Biliński  
Paweł Czajka  
Paweł Filipowicz  
Konrad Karmański  
Roman Wieszczek  
  Anna Nowak
 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Wojciech Jander
Rzecznik
 Wiesław Zagdan
Zastępca Rzecznika