Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych regulaminu parku kulturowego tworzonego na obszarze ulicy Piotrkowskiej.

Konsultacje mają na celu zebranie od mieszkańców Miasta Łodzi opinii i propozycji. My jako środowisko architektów jesteśmy szczególnie uwrażliwieni na otaczającą nas przestrzeń publiczną i w związku z tym powinniśmy w jak największym gronie wziąć czynny udział w konsultacjach. Jedną z form udziału jest wypełnienie ankiety przygotowanej przez organizatora i odesłanie jej na adres kodeks.reklamowy@uml.lodz.pl. Serdecznie do tego namawiamy. Więcej informacji można uzyskać na oficjalnej stronie wydarzenia: http://www.uml.lodz.pl/samorzad/konsultacje_spoleczne/park_kulturowy/