Kontakt

Godziny pracy biura: pon / pt 08:30 – 16:00

Adresy email:
Biuro: lodzka.biuro@iarp.pl
Rada: rada.lodzka@iarp.pl
Rzecznik OZ i OSD: roz-osd.lodzka@iarp.pl

Biuro ŁOIA:
91-420 Łódź
ul. Północna 12,
tel. +48 725-488-715
mgr Katarzyna Rzetelska
mgr Agnieszka Fijołek

Dyżury Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej
arch. Wojciecha Jandera i arch. Wiesława Zagdana odbywająsię w każdy dzień tygodnia w godz. 11.00-16.00 – po uzgodnieniu terminu telefonicznie lub e-mailem z Biurem Izby

Składka na 2020r. – 80zł
Nr konta bank PKO BP S.A.
43 1020 3352 0000 1002 0011 1831