OPŁATY i EGZAMINY 2021

Nr konta bank PKO BP S.A. 43 1020 3352 0000 1002 0011 1831

Składka miesięczna na 2021r. wynosi 80 zł

opłata za wpis na listę członków Izby – 490,00 zł
opłata za przywrócenie w prawach członka po okresie zawieszenia – 490,00 zł
opłata za ponowny wpis na listę członków Izby – 1230,00 zł
opłata w okresie zawieszenia – 8,00 zł/m-c

EZGAMINY 2021

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. 2020. 1333 ze zm.):

1. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;

2. do projektowania bez ograniczeń;

3. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;

4. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;

5. do projektowania w ograniczonym zakresie; 6. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

został wyznaczony: −

w sesji letniej na dzień 11 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 −

w sesji zimowej na dzień 3 grudnia 2021 r. o godz. 10:00

Ponadto, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, uprzejmie prosi o zwracanie uwagi osobom zainteresowanym przystąpieniem do egzaminu na to, że ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w sesji letniej przypada na dzień 11 marca 2021 r., w sesji zimowej przypada na dzień 3 września 2021 r .

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej:

1)      art. 14 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:

a)      z tytułu kwalifikowania 1130,00 złotych (słownie: tysiąc sto trzydzieści złotych i 00/100),

b)      z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1130,00 złotych (słownie: tysiąc sto trzydzieści  złotych i 00/100),

c)       z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 670,00 złotych (słownie: sześćset siedemdziesiąt złotych i 00/100),

2)      art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:

a)      z tytułu kwalifikowania 1700,00 złotych (słownie: tysiąc siedemset złotych i 00/100),

b)      z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1700,00 złotych (słownie: tysiąc siedemset złotych
i 00/100),

c)       z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 980,00 złotych (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt złotych i 00/100).


Opłaty członkowskie obowiązujące w poprzednich latach:

2020 r.:

 • składka członkowska – 80 zł/miesiąc 
 • opłata za wpis na listę członków – 460 zł
 • opłata za przywrócenie w prawach członka – 460 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków – 1150 zł

2019 r.:

 • składka członkowska – 80 zł/miesiąc 
 • opłata za wpis na listę członków – 430 zł
 • opłata za przywrócenie w prawach członka – 430 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków – 1070 zł

2018 r.:

 • składka członkowska – 80 zł/miesiąc 
 • opłata za wpis na listę członków – 400 zł
 • opłata za przywrócenie w prawach członka – 400 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków – 1010 zł

2017 r.:

 • składka członkowska – 78 zł/miesiąc 
 • opłata za wpis na listę członków – 390 zł
 • opłata za przywrócenie w prawach członka – 390 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków – 970 zł

2016 r.:

 • składka członkowska – 76 zł/miesiąc 
 • opłata za wpis na listę członków – 380 zł
 • opłata za przywrócenie w prawach członka – 380 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków – 950 zł

2015 r.:

 • składka członkowska – 74 zł/miesiąc 
 • opłata za wpis na listę członków – 370 zł
 • opłata za przywrócenie w prawach członka – 370 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków – 910 zł

2014 r.:

 • składka członkowska – 70 zł/miesiąc 
 • opłata za wpis na listę członków – 350 zł
 • opłata za przywrócenie w prawach członka – 350 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków – 880 zł

2013 r.:

 • składka członkowska – 70 zł/miesiąc
 • opłata za wpis na listę członków – 340 zł
 • opłata za przywrócenie w prawach członka – 340 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków – 850 zł

2012 r.:

 • składka członkowska – 70 zł/miesiąc 
 • opłata za wpis na listę członków – 320 zł
 • opłata za przywrócenie w prawach członka – 320 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków – 810 zł

Wysokość opłat innych niż składka członkowska, obowiązujących w 2022 r.

W załączniku poniżej zamieszczona została

Uchwała Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia kwoty waloryzacji rocznej innych niż składka członkowska opłat na rzecz samorządu zawodowego architektów, obowiązujących w 2022 r.