OPŁATY i EGZAMINY 2020

Nr konta bank PKO BP S.A. 43 1020 3352 0000 1002 0011 1831

Składka miesięczna na 2020r. wynosi 80 zł

EZGAMINY 2020

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2019. 1186 t. j.):

 1. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 2. do projektowania bez ograniczeń;
 3. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 4. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;
 5. do projektowania w ograniczonym zakresie;
 6. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

SESJA LETNIA – 5 czerwca 2020 r. o godz. 10:00

SESJA ZIMOWA – 4 grudnia 2020 r. o godz. 10.00

Od 18 marca 2020 r. opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, o których mowa w:

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, o których mowa w:

art. 14 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
– z tytułu kwalifikowania 1100 złotych (słownie: tysiąc sto złotych i 00/100),
– z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1100 złotych (słownie: tysiąc sto złotych i 00/100),
– z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 600 złotych (słownie: złotych 00/100),

art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
– z tytułu kwalifikowania 1600 złotych (słownie: tysiąc sześćset złotych 00/100),
– z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1600 złotych (słownie: tysiąc sześćset złotych 00/100),
– z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 900 złotych (słownie: dziewięćset złotych 00/100).


Opłaty obowiązujące w poprzednich latach:

2019 r.:

 • składka członkowska – 80 zł/miesiąc 
 • opłata za wpis na listę członków – 430 zł
 • opłata za przywrócenie w prawach członka – 430 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków – 1070 zł

2018 r.:

 • składka członkowska – 80 zł/miesiąc 
 • opłata za wpis na listę członków – 400 zł
 • opłata za przywrócenie w prawach członka – 400 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków – 1010 zł

2017 r.:

 • składka członkowska – 78 zł/miesiąc 
 • opłata za wpis na listę członków – 390 zł
 • opłata za przywrócenie w prawach członka – 390 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków – 970 zł

2016 r.:

 • składka członkowska – 76 zł/miesiąc 
 • opłata za wpis na listę członków – 380 zł
 • opłata za przywrócenie w prawach członka – 380 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków – 950 zł

2015 r.:

 • składka członkowska – 74 zł/miesiąc 
 • opłata za wpis na listę członków – 370 zł
 • opłata za przywrócenie w prawach członka – 370 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków – 910 zł

2014 r.:

 • składka członkowska – 70 zł/miesiąc 
 • opłata za wpis na listę członków – 350 zł
 • opłata za przywrócenie w prawach członka – 350 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków – 880 zł

2013 r.:

 • składka członkowska – 70 zł/miesiąc
 • opłata za wpis na listę członków – 340 zł
 • opłata za przywrócenie w prawach członka – 340 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków – 850 zł

2012 r.:

 • składka członkowska – 70 zł/miesiąc 
 • opłata za wpis na listę członków – 320 zł
 • opłata za przywrócenie w prawach członka – 320 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków – 810 zł