Składki i opłaty

OPŁATY i EGZAMINY 2022

Nr konta bank PKO BP S.A. 43 1020 3352 0000 1002 0011 1831

Składka miesięczna na 2022r. wynosi 83 złote miesięcznie (a zatem: 249 zł kwartalnie, 498 zł półrocznie, 996 zł rocznie).

Inne opłaty obowiązujące w roku 2022 :

wpis na listę członków Izby – 520,00 pln

ponowny wpis na listę członków Izby – 1290,00 pln

 przywrócenie w prawach członka po okresie zawieszenia – 520,00 pln

w okresie zawieszenia – 8,30 pln/m-c


EZGAMINY 2022

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. 2020. 1333 ze zm.):

1. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;

2. do projektowania bez ograniczeń;

3. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;

4. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;

5. do projektowania w ograniczonym zakresie; 6. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

został wyznaczony: −

w sesji letniej na dzień 10 czerwca 2022 r. o godz. 10:00

w sesji zimowej na dzień 2 grudnia 2022 r. o godz. 10:00

Ponadto, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, uprzejmie prosi o zwracanie uwagi osobom zainteresowanym przystąpieniem do egzaminu na to, że ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w sesji letniej przypada na dzień 10 marca 2022 r., w sesji zimowej przypada na dzień 2 września 2022 r .

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w 2022 roku:

Obowiązujące od 24 lutego 2022 roku wysokości opłat wynoszą:

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, o których mowa w:

1) art. 14 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane wynosi:

a) z tytułu kwalifikowania 1240,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści zł 00/100),
b) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1240,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści zł 00/100),
c) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 730,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści zł 00/100),

2) art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane wynosi:

a) z tytułu kwalifikowania 1860,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt zł 00/100),
b) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1860,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt zł 00/100),
c) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 1070,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemdziesiąt zł 00/100).

Do opłat od wniosków złożonych lub wysłanych przed dniem 24 lutego 2022 roku mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.


Opłaty członkowskie obowiązujące w poprzednich latach:

2021 r.:

 • składka członkowska – 80 zł/miesiąc 
 • opłata za wpis na listę członków – 490 zł
 • opłata za przywrócenie w prawach członka – 490 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków – 1230 zł

2020 r.:

 • składka członkowska – 80 zł/miesiąc 
 • opłata za wpis na listę członków – 460 zł
 • opłata za przywrócenie w prawach członka – 460 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków – 1150 zł

2019 r.:

 • składka członkowska – 80 zł/miesiąc 
 • opłata za wpis na listę członków – 430 zł
 • opłata za przywrócenie w prawach członka – 430 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków – 1070 zł

2018 r.:

 • składka członkowska – 80 zł/miesiąc 
 • opłata za wpis na listę członków – 400 zł
 • opłata za przywrócenie w prawach członka – 400 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków – 1010 zł

2017 r.:

 • składka członkowska – 78 zł/miesiąc 
 • opłata za wpis na listę członków – 390 zł
 • opłata za przywrócenie w prawach członka – 390 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków – 970 zł

2016 r.:

 • składka członkowska – 76 zł/miesiąc 
 • opłata za wpis na listę członków – 380 zł
 • opłata za przywrócenie w prawach członka – 380 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków – 950 zł

2015 r.:

 • składka członkowska – 74 zł/miesiąc 
 • opłata za wpis na listę członków – 370 zł
 • opłata za przywrócenie w prawach członka – 370 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków – 910 zł

2014 r.:

 • składka członkowska – 70 zł/miesiąc 
 • opłata za wpis na listę członków – 350 zł
 • opłata za przywrócenie w prawach członka – 350 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków – 880 zł

2013 r.:

 • składka członkowska – 70 zł/miesiąc
 • opłata za wpis na listę członków – 340 zł
 • opłata za przywrócenie w prawach członka – 340 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków – 850 zł

2012 r.:

 • składka członkowska – 70 zł/miesiąc 
 • opłata za wpis na listę członków – 320 zł
 • opłata za przywrócenie w prawach członka – 320 zł
 • opłata za ponowny wpis na listę członków – 810 zł

Wysokość opłat innych niż składka członkowska, obowiązujących w 2022 r.

W załączniku poniżej zamieszczona została

Uchwała Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia kwoty waloryzacji rocznej innych niż składka członkowska opłat na rzecz samorządu zawodowego architektów, obowiązujących w 2022 r.