Z ogromnym żalem i smutkiem zawiadamiamy, że z końcem roku 2016 

odszedł nasz Kolega

architekt  Zbigniew Palma.