Stanowisko Biura Architekta Miasta Łodzi w sprawie możliwości dostosowania nowej zabudowy na terenie śródmieścia do zapisów § 3 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Szanowni Państwo,

zamieszczamy poniżej odpowiedź uzyskaną z Biura Architekta Miasta Łodzi w sprawie możliwości dostosowania nowej zabudowy na terenie śródmieścia do zapisów § 3 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

Pismo z Biura Architekta Miasta

Rada LOOIA