Nagranie szkolenia – Projektowanie uniwersalne jako narzędzie pracy Architekta

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP oraz Fundacja Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+) zapraszajądo zapoznania się ze szkoleniem on-line pt.„𝙋𝙧𝙤𝙟𝙚𝙠𝙩𝙤𝙬𝙖𝙣𝙞𝙚 𝙪𝙣𝙞𝙬𝙚𝙧𝙨𝙖𝙡𝙣𝙚 𝙟𝙖𝙠𝙤 𝙣𝙖𝙧𝙯𝙚̨𝙙𝙯𝙞𝙚 𝙥𝙧𝙖𝙘𝙮 𝘼𝙧𝙘𝙝𝙞𝙩𝙚𝙠𝙩𝙖”

Szkolenie przeprowadziły dr inż. arch. Iwona Benek oraz dr inż. arch. Agnieszka Labus.

Szkolenie dostępne jest od dnia 18.01.2021 r. (poniedziałek) od godz. 17:00 na Warsztacie Architekta.

Szczegółowe informacje o szkoleniu oraz możliwość rejestracji elektronicznej znajduje się pod linkiem:

https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/931Szkolenie dostępne będzie (po zalogowaniu) na portalu Warsztat Architekta:

https://www.warsztatarchitekta.pl/…/343-projektowanie…

Przy logowaniu należy posłużyć się loginem i hasłem służącym do logowania na stronie www.izbaarchitektow.pl (dane do systemu, aby pobrać zaświadczenie o przynależności do Izby).

W celu otrzymania CERTYFIKATU SZKOLENIOWEGO należy przed szkoleniem zarejestrować swój udział na Platformie szkoleniowej IARP https://szkolenia.iarp.pl/, a następnie wziąć udział w szkoleniu w przeciągu jednego miesiąca.