Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję zagospodarowania terenu Zespołu Uzdrowiskowego – Uniejów wraz z określeniem programu funkcjonalnego.

Regulamin wraz z załącznikami dostępny na stronie SARP o. w Łodzi www.lodz.sarp.org.pl   oraz na stronie Zamawiającego www.memetech.pl.

konkurs-sarp-plakat