Apel

            Nowa siedziba pozwala nam na rozwinięcie działalności wynikających z zadań Izby Architektów. Dlatego też Rada LO OIA zamierza reaktywować zespół d/s monitorowania wydawanych pozwoleń na budowę w celu wyeliminowania nadużyć wynikających z akceptowania przez urzędników nieodpowiednich uprawnień projektowych. Ma to kolosalne znaczenie w podziale zleceń projektowych pomiędzy architektami posiadającymi pełne uprawnienia w zakresie projektowania architektury, a tymi którzy dysponują jedynie uprawnieniami do projektowania zabudowy zagrodowej.

            Do współpracy zachęcamy szczególnie te osoby, które w poprzedniej kadencji zasiadały w takim zespole.

Przew. Rady LO OIA arch. Jacek Janiec