JEŻELI WPISY W KSIĄŻCE PRAKTYK ZOSTAŁY DOKONANE PRZED 25 WRZEŚNIA 2014 R. OPIEKUN PRAKTYKI ZAWODOWEJ MUSI POTWIERDZIĆ JE DO DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2014 R.