KSIĄŻKA PRAKTYKI ZAWODOWEJ

WPISY W ZAREJESTROWANYCH KSIĄŻKACH PRAKTYKI POTWIERDZONE PRZEZ OSOBĘ POSIADAJĄCĄ ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA BUDOWLANE PRZED DNIEM ( 25 WRZEŚNIA 2014 R. ) WEJŚCIA W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIA SĄ WAŻNE I PODLEGAJĄ OCENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ.

DOPIERO PO DNIU 25 WRZEŚNIA 2014 R. WPISY W ZAKRESIE PRAKTYK POWINNY ZOSTAĆ DOKONANE W OŚWIADCZENIU.

PS. WZORY NOWYCH OŚWIADCZEŃ ORAZ TABELI WKRÓTCE NA STRONIE ŁOIA.