!!! ” PRZYSTANEK ARCHITEKTURA ” WERDYKT !!!

„Przystanek Architektura” – Konkurs

W dniu 28 kwietnia 2014 r. odbyło się posiedzenie Sądu Konkursowego. Po wnikliwej analizie złożonych prac Sąd Konkursowy dokonał ich oceny w oparciu o kryteria zawarte w regulaminie konkursu. Żadna z prac nie spełniła oczekiwań Zamawiającego co do wartości merytorycznej. W szczególności brakowało w nich atrakcyjnych rozwiązań wnętrzarskich, wnikliwej analizy problemów instalacyjnych, czy wreszcie realnej oceny kosztów realizacji obiektu w zaproponowanej formie. Tym samym żadna z prac nie dała podstaw do wykorzystania jej w całości lub w części do opracowania dokumentacji realizacyjnej dla prowadzonej inwestycji.

W tej sytuacji Sąd Konkursowy podjął decyzję o nie przyznaniu nagród i wyróżnień. Jednocześnie Sąd docenił wkład pracy i poświęcony czas tych nielicznych Koleżanek i Kolegów, którzy jako jedyni zmierzyli się z tym trudnym i niewdzięcznym tematem. Sąd uznał za zasadne, aby wystąpić do Zamawiającego o zwrot kosztów dla uczestników konkursu.

Sąd zróżnicował wysokość tego zwrotu na podstawie uzyskanej przez poszczególne prace oceny:

– praca nr 545454 – 3000,00 zł;

– praca nr 909034 – 1000,00 zł;

– praca nr 849712 – 1000,00 zł;

Po rozkodowaniu prac i identyfikacji ich autorów Sąd Konkursowy stwierdził, że udział w konkursie wzięli:

Biuro Architektoniczne NOW Andrzej Owczarek – praca nr 545454;

Zdziechowska Walerysiak Architekci – praca nr 909034;

Diehl Architekci – praca nr 849712.

 

Za Sąd Konkursowy

arch. Roman Wieszczek  – Przewodniczący Sądu