Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna ŁOIA

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna ŁOIA uprzejmie informuje, że nowe regulacje dotyczące nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej będą obowiązywały po ich uchwaleniu przez właściwe organy administracji publicznej i samorządowej oraz po ich zamieszczeniu na stronie internetowej ŁOIA – prawdopodobnie w miesiącu wrześniu 2014 roku.