– OGŁOSZENIE –

OGŁOSZENIE o konkursie Przestrzeń wspólna – opracowanie koncepcji zagospodarowania  ulic
Taczaka  i  Garncarskiej  w  Poznaniu  jako  przestrzeni  
zamieszkania, usług, ruchu i spotkań.
data ogłoszenia: 19 sierpnia 2014 roku
ZAMAWIAJĄCY
NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie,
    tel. +48 – 61 – 647 72 00, fax. +48 – 61 – 820 17 09

Adres strony internetowej Zamawiającego:   HYPERLINK „http://www.zdm.poznan.pl” www.zdm.poznan.pl

Konkurs przygotowuje i przeprowadza Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział w Poznaniu, 61-772 Poznań, Stary Rynek 56, tel./fax +48 – 61 – 8520020
    Adres strony internetowej konkursu:  HYPERLINK „http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-ulica-taczakahttp://poznan.sarp.org.pl/konkurs-ulica-taczaka