ŚWIADOME WNĘTRZE

Szanowni Państwo,

Mamy zaczyt serdecznie zaprosić na otwarte spotkanie dla architektów w cyklu ŚWIADOME WNĘTRZE .
Spotkanie odbędzie się 24.09.2014 / środa – od 15.30

Miejscem spotkania jest zrewitalizowana fabryka Ludwika Grohmana należąca do Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej