LATO / ZIMA 2015 EGZAMIN

INFORMUJEMY, ŻE TERMIN EGZAMINU PISEMNEGO NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W ZAKRESACH WYMIENIONYCH W USTAWIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2000 r. O SAMORZĄDACH ZAWODOWYCH ARCHITEKTÓW ORAZ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ZOSTAŁ WYZNACZONY W SESJI LETNIEJ NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015 r. O GODZINIE 10:00, NATOMIAST W SESJI ZIMOWEJ NA 11 GRUDNIA 2015 r. O GODZINIE 10:00.

OSTATECZNY TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKÓW O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W SESJI LETNIEJ PRZYPADA NA DZIEŃ 12 MARCA 2015 ROKU, NATOMIAST W SESJI ZIMOWEJ NA DZIEŃ 11 WRZEŚNIA 2015 ROKU.

 

POZDRAWIAMY.