ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

jak skutecznie podjąć wyzwanie?

Łódzka Okręgowa Izba Architektów oraz Grupa Nowy Styl serdecznie zapraszają na szkolenie poświęcone
zagadnieniom związanym z realizacją zamówień w trybie

zamówień publicznych.

Zapraszamy 27.02.2015 r. w godzinach od 10.00 do 17.00 do Centrum Businessowego Synergia, 90-527 Łódź,
ul. Wólczańska 128/134 Sala kolumnowa

TEMAT SZKOLENIA

Zamówienia Publiczne – jak skutecznie podjąć wyzwanie?

Zakres merytoryczny szkolenia

1. Omówienie aktualnego stanu prawnego

2. Progi stosowania ustawy

3. Zasady udzielania zamówień

4. Opis przedmiotu Zamówienia

5. Niedozwolone praktyki zamawiających:

a. przykładowe rozwiązania,

b. dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań – analiza aktualnego rozporządzenia w sprawie dokumentów

6. Kryteria oceny ofert

7. Warsztat – omówienie kazusów

Szkolenie poprowadzi prawnik specjalizujący się w tematyce zamówień publicznych – Łukasz Bochenek.

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres nadawcy zaproszenia, do 24 lutego 2015 roku do godziny
12.00.

Organizatorzy

Zespół ds. Szkoleń LOOIA

Wojciech Jander

Piotr Zuterek