KONKURS

 Starostwo Powiatowe w Poznaniu i Zarzad Stowarzyszenia Architektów Polsklich Oddział w Poznaniu

       ogłaszaja konkurs na:

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ
NR 1 W SWARZĘDZU, OS. MIELŻYŃSKIEGO 5A

Ogólne informacje zawarte są w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do tej wiadomości.

      Strona konkursu:    http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-ckp-swarzedz/